Vanuit een jarenlange onderwijservaring geeft NIK ook diverse trainingen in verschillende pakketten. Deze trainingen worden altijd toegesneden op de vraag van de cursist of van het bedrijf en de producten die het bedrijf maakt.

Te denken valt aan InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat of een training website design met Dreamweaver.

Trainingen worden in de regel «in company» gegeven en worden in de avonduren gegeven - dit alles in onderling overleg.

info@nikniek.nl